O nás (Oddílové rekordy)
V roce 2009 oslavil plavecký oddíl 50. výročí od svého založení

Plavecký oddíl byl v Boskovicích založen na podzim roku 1959, tedy brzy poté, co byl otevřen nový krytý bazén. V Boskovicích bylo v té době vyškoleno několik cvičitelů základního plavání, z nichž potom pan Erik Vychodil a Miroslav Řehula st. vzali na sebe nelehký úkol založit v Boskovicích plavecký oddíl. Podařilo se jim získat pochopení a spolupráci závodního výboru ROH n.p. Minerva, jenž jim přenechal jednu ze svých dvou hodin, které platil pro své zaměstnance v bazénu. Tím tedy byla zajištěna nutná podmínka pro sportovní plavání, možnost výcviku jednou týdně. Nábor prvních členů byl proveden v boskovických školách, především formou výběru nejlepších plavců při plnění podmínek odznaku"Plavec ČSR". První léta od založení oddílu do roku 1963 je spojeno se jmény zakladatelů Miroslava Řehuly a Erika Vychodila. V této etapě, zejména pak v jejich začátcích nelze ještě prakticky mluvit o plaveckém oddílu, jako o oddílu závodním. Základem činnosti oddílu je totiž v této době převážně plavání zdokonalovací a závodní plavání je pouze doplňkem této činnosti. Teprve později, kolem roku 1962 začíná dělení dle výkonnosti a věku družstva. Kolem roku 1963 získává Dr. Mazal od profesora Záboje z Brna trénink pro plavce III. VT, který už obsahuje v úplně jednoduché formě také intervalový trénink. Závodní činnost tohoto období až na výjimky nepřesahovala rámec okresu. V oddíle bylo několik držitelů III. VT, vyšší třídu neměl nikdo. V každé etapě historie plaveckého oddílu se objevila celá řada dobrých plavců, přesto zde budeme zmiňovat jen ty, kteří dosáhli nejlepších výsledků v daném období. Nejvšestrannějším plavcem tohoto období byl Miloslav Gebel, dále plavci Jiří Mazal, Bohumil Borek, Vladimír Budiš, Milena Stejskalová, Miroslav Orlický a Jiřina Pačinková, dále pak Pavel a Miroslav Řehulovi a Zdeněk Mazal. Další etapa zahrnuje období od roku 1964 přibližně do roku 1970 a je spojena se jménem nového předsedy oddílu Dr. M. Mazala, který se snaží uplatnit své dlouholeté zkušenosti aktivního sportovce, obecné znalosti trenéra jiných sportovních odvětví a své výborné organizační schopnosti. Díky jemu se pronikavě mění charakter celého oddílu a oddíl se začíná orientovat výhradně na závodní plavání. Plavci oddílu jsou rozděleni dle věku a výkonnosti na tři družstva. Prvním výrazným krokem k práci s nejmladšími žáky je v roce 1968 přijetí sedmileté Saši Živné do oddílu, víceméně na zkoušku. Po získání prvních dobrých zkušeností následuje přijímání dalších dětí. Že to byla správná cesta se ukazuje již o tři roky později, kdy se Sáša Živná stává první přebornicí ČSR v kategorii 10 letých. Během této etapy roste počet závodníků a hlavně stoupá jejich kvalita, nejlepší startují v krajských přeborech a přeborech ČSR bez zimních lázní. Dalším předsedou plaveckého oddílu - od roku 1970 - 1974 je pan Antonín Živný. Dále jsou ve výboru 2 trenéři - Jan Horák a Jiří Mazal, cvičitelé - Miroslav Řehula st. a ml., Eliška Němcová, Bedřich Grünwald a Vladimír Budiš. Na rozdíl od předcházejících etap už má oddíl dosti funkcionářů a možnost jiné činnosti než závodní. Především je to výuka neplavců, tedy práce z celospolečenského hlediska snad ještě záslužnější než vlastní závodní plavání. Od roku 1972 pořádá oddíl pravidelně ve spolupráci se školami kurzy, ve kterých se každoročně naučí plavat 150 až 200 dětí. Dalším stupněm výcviku těch nejmladších je tak zvaná přípravka, kterou vede Jan Horák ve spolupráci s domem Pionýrů mládeže v Boskovicích. Členové oddílu se rovněž vydatnou měrou podíleli na brigádnických pracích při dokončování koupaliště "Červená zahrada". To vše přímo vedlo k tomu, že se oddíl přihlásil do soutěže a nakonec získal čestný titul Vzorný kolektiv III. stupně. V tomto období nejlepších výsledků dosahovali tito plavci: Josef Němeček, Jaroslav a Lubomír Kropáčkovi, Jaroslav Köhler, Jaroslav Peša, Jaroslav Molt. Další etapa rok 1974 - 1979 je spojena s úspěšnou činností a rozkvětu oddílu pod vedením zkušeného a obětavého týmu. V čele oddílu stojí pan Josef Šafář, dalšími členy oddílu byli trenér Jan Horák a cvičitelé Bedřich Grünwald, Vladimír Budiš, Emílie Němcová, Olga Sedláková, Jaroslav Pánek, Marie Ženatová další. Oddíl je úspěšný především v žákovských kategoriích zásluhou plavců: Sáši Živné, Zdeňka Krejčíře, Světlany Šafářové a Šárky Grünwaldové. Jmenovaní získali v žákovských kategoriích mnoho krajských titulů a na MRŽ se pravidelně umísťovali na stupních vítězů. Nejlepších výsledků dosáhla Šárka Grünwaldová v jedenácti letech, získala tři první místa na přeborech republiky a Světlana Šafářová získala od 11 do 14 let každý rok druhé místo. V dalších letech potom díky dobrým výsledkům, obětavé práci trenérů a široké základně, se družstvo děvčat ve složení Saša Živná, Jana Šumberová, Světlana Hrdličková, Magda Slabejová, Šárka Grünwaldová, Kateřina Slámková, Radka Čapková, Jana Kovářová přihlašuje do II. ligy plavání žen ČSR. Tento skoro nesplnitelný sen se boskovickým plavkyním splní a v sezóně 1978-1979 plavou II. ligu ČSR. V roce 1979 se zavírá z důvodu opravy krytý bazén. Etapa 1979 - 1984 V tomto období oddíl dojíždí na trénink do nově postaveného bazénu v Blansku. Trénuje se dvakrát týdně po hodině. Oddíl se zaměřuje hlavně na výuku neplavců. Přesto se Petr Budiš stává v 10 letech přeborníkem ČR. Dalšími úspěšnými plavci jsou Tomáš Dvořák, Zdeněk Kříž a Světlana Šafářová, která se stává nejdéle startující plavkyní oddílu a v 19 letech zlepšuje oddílové rekordy. Další období rok 1984 - 1989 V roce 1987 je dokončena oprava bazénu v Boskovicích. Plavci začínají trénovat pětkrát v týdnu, celkem 7 hodin. Nejlepší výsledky dosahuje Tomáš Dvořák. Na MČR žáků 14 letých získává stříbrnou medaili na 50m volný způsob. Dalšími úspěšnými plavci jsou Jan Horák, Antonín Mühlhansl a Monika Köhlerová, kteří se umístili na předních místech v kraji. Jan Horák držel oddílový rekord na 100m v.z. od roku 1989 do roku 2011. Etapa 1989 - 1994 Úspěšní plavci Monika Köhlerová, Monika Přikrylová a Martin Šeránek odchází na sportovní školu v Brně. Další úspěšní plavci v tomto období jsou bratři Hložkovi, Jan a Martin se umísťují na předních místech na krajských i republikových soutěžích a překonávají většinu oddílových rekordů. Etapa 1994 -1999 V tomto období se opět projevuje péče o mladé plavce. Ivana Jakubcová, Tereza Horáková, Zuzana Hrdličková, Michal Jakubec a Jan Hudec se zúčastňují MČR žáků. Jan Hudec v 11 letech získává stříbrnou medaili a ostatní se umísťují do 10 místa. Další období 1999 - 2004 Nejlepší plavec v tomto období je Ivana Hrdličková, která se na přeborech ČR umísťuje vždy na stupních vítězů a překonává většinu oddílových rekordů. Další úspěšní závodníci na republikových závodech jsou Julie Pulcová, Iveta Dosedlová, Klára Fabiánková, Jana Hlavinková, Radomír Pořízek,Jan Krupička,Jan Parák a dorostenec Jan Hudec a dorostenka Marie Černá. V tomto roce se opět zavírá bazén a začíná se celková rekonstrukce. Trénuje se ve ztížených podmínkách na malém bazénu na SOU v Boskovicích. V tomto období se zúčastňují nejlepší plavci Ivana Hrdličková a Jan Hudec krajských i republikových soutěží dorostu i dospělých a dosahují svými kvalitními výkony na mnoho hodnotných umístění. Ustanovují oddílové rekordy dospělých, které přetrvávají do dnešní doby. Novou etapou historie boskovického plavání je po otevření 25metrového zrekonstruovaného bazénu. Opravený bazén slavnostně zahajuje 30. září 2005. V této nové regulérní pětadvacítce jsou od roku 2006 pravidelně čtyřikrát ročně plavecké závody za účasti plaveckých oddílů z jiných měst. První závody se konaly 31.3.2006 a byla použitá el.časomíra.Oddíl se mimo své závodní plavce opět soustřeďuje i na výuku plavání a přípravkami projdou každoročně desítky dětí. V roce 2007 proto také dosahují nejmladší - desetiletí plavci velkého úspěchu na přeborech Moravy. Anna Tlamková, Julie Ryšavá, Martin Pospíšil, Viktor Kejík a Jan Pořízek jsou vyhlášeni nejúspěšnějším družstvem, když získávají 9 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile a z toho Anna Tlamková získává 5 zlatých. Největšího úspěchu potom dosahuje Anna Tlamková o tři roky později na LMČR v Praze. Na 100m v.z. získává titul mistryně České republiky a v dalších kraulových disciplínách získává ještě 2 bronzové medaile. Na tyto závody se ještě kvalifikoval Martin Pospíšil a obsadil 8. místo na 400m polohový závod. Tyto úspěchy jsou výsledkem nejen jejich talentu, ale především tvrdého plaveckého treninku, kdy trénují sedmkrát týdně celkem 10 hodin. V roce 2010 bylo opět vytvořeno nové úspěšné družstvo 10ti letých žáků. Jsou to: Andrea Husovská, Justina Hošková, Adriana Horňová, Izabela Vybíhalová, Jakub David a Vojtěch Přibyl. Na přeborech Moravy získala A. Husovská jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Dalšími nadějnými pokračovateli jsou: Zuzana Vorlová a Filip Tlamka, kteří se ve svých kategoriích umísťují v krajských soutěžích vždy na stupních vítězů. Od roku 1990 byla ukončena spolupráce s TJ Minerva Boskovice a plavecký oddíl přechází pod Dům dětí a mládeže v Boskovicích. Činnost nejlepších sportovců a trenérů města Boskovice bývá pravidelně každoročně vyhodnocována představiteli města. V roce 1997 se stává nejlepší sportovkyní města Tereza Horáková, v roce 2003 je to Ivana Hrdličková. V roce 2005 je vyhodnoceno plavecké družstvo ve složení Ivana Hrdličková, Julie Pulcová, Jan Hudec, Jan Parák jako nejlepší ve městě. V roce 2007 je opět vyhodnoceno jako nejlepší družstvo 10ti letých ve složení Anna Tlamková, Julie Ryšavá, Martin Pospíšil, Jan Pořízek a Viktor Kejík a Jan Hudec získává 2. místo. V roce 2008 a 2010 se sportovcem roku stává Anna Tlamková. Jsou oceňováni i nejlepší trenéři města. V roce 2008 je trenérem roku vyhlášen Jan Horák, v roce 2009 toto ocenění získává Světlana Hrdličková a v roce 2010 opět Jan Horák. Proto bychom na závěr vyzvedli obětavou práci trenérů a cvičitelů, kteří pravidelně pracovali a pracují, připravují plavce na soutěže a také s nimi dojíždějí do různých míst republiky na závody. S dětmi průběžně pracovali a někteří stále pracují: Jan Horák od roku 1972, Světlana Hrdličková od roku 1993, dále pak Jaroslav Köhler, Pavla Šeránková, Eva Pulcová, Iva Paráková, Zuzana Hrdličková, Kateřina Ryšávková. Nároky na výkonnost plavců se neustále zvyšují, je nutné se neustále seznamovat s novými trendy v závodním plavání a proto se i trenéři plaveckého oddílu pravidelně zúčastňují školení trenérů, aby jejich práce s plavci byla co nejkvalitnější s prvky odbornosti a kvalifikace. O tom, že se docela malý oddíl mezi velkými oddíly a sportovními školami neztratí, není pochyb.

ODDÍLOVÉ REKORDY